O škole

Škola je zřízena podle §16 školského zákona. Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zářízení a písemné žádosti rodičů . Její součástí je:

 1. 5 tříd základní školy (dříve praktické)  
 2. 2 třídy základní školy speciální 
 3. 1 oddělení školní družiny

Do školy dochází děti z Nymburka a přilehlých obcí.

Výchovně vzdělávací činnosti

Výchovně vzdělávací činnost školy zajišťují kvalifikovaní učitelé se zaměřením na speciální pedagogiku. Dále poskytujeme:

 1. logopedická péče
 2. výchovné poradenství
 3. dys cvičení, logopedie 
 4. zájmové kroužky 
 5. výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků, s možností individuální péče

Vybavení školy

Škola je obklopena zahradou s travnatými plochami (Přírodní učebna), okrasnými keři a pískovištěm, lavičkami a školním pozemkem

Odborné učebny:

 1. počítačová učebna (8 počítačů s připojením na internet)
 2. všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory 
 3. hudební učebna
 4. cvičná kuchyňka a školní dílna
 5. herna a relaxační místnost
 6. místnost snoezelen
 7. žákovská knihovna
 8. přírodní učebna
 9. skleník

 

Aby se dětem u nás líbilo …

 1. soutěže (vědomostní, sportovní, taneční, výtvarné), besedy
 2. udržování tradic (vánoční besídky a bazar, mikulášská nadílka)
 3. Evropský den jazyků
 4. Škola snů, Den dětí, Maškarní bál
 5. 5x celoškolní výlet ročně

 

Pro rodiče:

 1. Školní akademie (vystoupení našich žáků)
 2. Vánoční posezení s rodiči
 3. účast při výuce, návštěvy v hodinách
 4. Školní ples
 5. výchovné poradenství (konzultační hodiny)

 

Název našeho ŠVP „Školou do života“ vystihuje náš cíl. Chceme připravit naše žáky do praktického „života“, pod mottem naší školy I dětem, jež příroda nevybavila všemi schopnostmi, patří místo na slunci“.