O školce

Speciální mateřská škola je jednotřídní a je zřízena dle §16 školského zákona. Děti jsou přijímány na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra, písemné žádosti rodičů a potvrzení dětského lékaře.
Budova školky prošla rekonstrukcí (výměna oken, fasáda, malování), součástí je zahrada s herními prvky.
 
Co školka nabízí:
speciálně pedagogickou péči
rehabilitační a didaktické pomůcky
individuální přístup
činnost asistenta pedagoga
logopedickou péči, canisterapii
akce pro děti – návštěvy divadla, soutěže, besídky vánoční a rozlučkové
ozdravný a relaxační pobyt v solné jeskyni