Umístění zaměstnanců v budovách pro školní rok 2022/23

Budova B

(vpravo)

přízemí          hospodářka, administrativní pracovnice                                  Milada Černá, Jana Vojtková

                        účetní                                                                                      Jitka Vejlupková

                        I.PTŠ                                                                                        Jana Baarová

                                                                                                                        as. pedagoga: Jitka Kocmánková

                        sborovna + učitelská knihovna

 

1. poschodí  ředitelka zařízení                                                                       Mgr. Radka Klímová

                        statutární zástupce                                                                  Mgr. Eva Zoubková

 

                        třída:                        I.PŠ                                                        Mgr. Ilona Jirsová, asistent pedagoga Hana Novotná                               

V.(3.,5.)                                                   Mgr. Vlasta Pluhařová, asistent pedagoga Markéta Černá

I.PŠ                                                        Mgr. Jana Králová Doušová, asistent pedagoga Martina Černá

Budova A

(vlevo)

zvýšené přízemi                   

                        třída:                             VIII.(6.,8.).                                         Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková

                                                              VII.(7.9.)                                            Mgr. Marie Korbelová

      bez třídnictví                                     Bc. Alena Křížková

      

   

                                                   

                                                    Snoezelen (místnost)

 

 

1. poschodí

                                              logopedie                                                  Mgr. Jana Králová Doušová

                        třída:                    IV.(1.,2.,4.)                                                 Mgr. Kateřina Knitlová, asistent pedagoga Lenka Puchýřová Hrdá

  

                                                 

                                                      výtvarna                                                  

 

2. poschodí               

                                               školní družina                                                   Ludmila Drahná

                        třída:               II.PŠ                                                                 Mgr. Jana Šebková, asistent pedagoga Lucie Kloudová 

                                                                                                         

                                               hudební místnost

                                               cvičná kuchyňka

 

Školník:                               Miroslav Křovák

Uklízečky:                            Bohdana Jarešová

                                             Andrea Ježková

                                              Julie Dumanska