Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

otevření mateřské školy ke dni 18. 05. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo avizované informace k uvolňování epidemiologických opatření v mateřských školách. Tento materiál je uveřejněný v plné verzi na internetových stránkách školy, stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec)  od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Mateřská škola bude otevřena za zpřísněných hygienických opatřeních.

Dodržujte tyto pokyny:

 • Před vstupem do MŠ a před použitím vstupního zvonku rodiče i děti použijí dezinfekční prostředek, který je k dispozici u vchodových dveří. Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky.
 • Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, při předávání dodržujte odstup 2 metry, konzultace a informace ohledně vzdělávání dítěte bude probíhat především telefonickou formou.
 • Pokud je to možné, dítě do MŠ vodí a vyzvedává 1 dospělá osoba – omezíme tím, co nejméně dospělých v budově MŠ.
 • Rodiče dětem zajistí 2 čisté roušky v igelitovém sáčku a uloží je do šatní skříňky.
 • Děti ráno projdou povinným zdravotním filtrem – měření teploty, pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jakékoli známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato. Při projevu onemocnění v průběhu dne, bude dítě umístěno mimo  kolektiv dětí a okamžitě předáno do domácí péče. Prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ. Pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, bude celá MŠ uzavřena a poslaná do karantény včetně všech rodinných příslušníků.
 • Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce mýdlem a vodou (20-30 sekund).
 • Nenoste do školky žádné hračky, předměty, sladkosti.
 • Při nástupu dítěte je nutné předat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha). V případě podepisování v MŠ používejte prosím vlastní propisku.
 • Převážná část výuky bude probíhat ve venkovních prostorách mateřské školy.
 • Před zahájením docházky je nutné uhradit stravné a školné na aktuální měsíc v plné výši.
 • Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem k dodržení hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné.
 • Veškeré naplánované akce (divadla, canisterapie, výlety apod.) jsou do konce školního roku zrušeny.

Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální situace pozměněna. Věříme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí.

PřílohaVelikost
Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 20192020.pdf1.07 MB
Příloha čestné prohlášení.pdf268.76 KB