informace pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

     zasíláme Vám seznam výjezdů dětí do rodin ve školním roce 2020/2021. Termíny výjezdů jsou stanoveny na celý školní rok. Mimořádné výjezdy jsou třeba předjednat s vedením dětského domova.

     Nejdéle týden před výjezdem písemně požádejte dětský domov o povolení výjezdu. Dětský domov zažádá příslušný OSPOD o písemné vyjádření k výjezdu. Prosíme o dodržování termínu, aby mohla být Vaše žádost včas vyřízena.

 

 

Výjezdové víkendy a prázdniny ve škol. roce 2020/2021

 

 

11. září            -           13. září 2020                                      výjezdový víkend

25. září            -           28. září 2020                                      výjezdový víkend

  9. října           -           11. října 2020                                     výjezdový víkend

27. října           -             1. listopadu 2020                             podzimní prázdniny

13. listopadu   -           15. listopadu 2020                             výjezdový víkend

  4. prosince    -             6. prosince 2020                                          výjezdový víkend

22. prosince    -             3. ledna 2021                                   vánoční prázdniny

15. ledna         -           17. ledna 2021                                   výjezdový víkend

28. ledna         -           31. ledna 2021                                   pololetní prázdniny

12. února         -           14. února 2021                                   výjezdový víkend

26. února         -             7. března 2021                                 jarní prázdniny

19. března       -           21. března 2021                                 výjezdový víkend

31. března       -             5. dubna 2021                                  velikonoční prázdniny

16. dubna        -           18. dubna 2021                                  výjezdový víkend

30. dubna        -             2. května 2021                                 výjezdový víkend

14. května       -           16. května 2021                                 výjezdový víkend

28. května       -           30. května 2021                                 výjezdový víkend

11. června       -           13. června 2021                                 výjezdový víkend

25. června       -           27. června 2021                                 výjezdový víkend      

 

  

     Termín pobytu dětí v rodině o letních prázdninách 2021 bude oznámen během měsíce června 2021.                                                          

                                                         

 

 

V Nymburce  1. 9. 2020

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
dovolenka + žádost o pov výj doc.doc182 KB
dovolenka pro zletilé.doc183 KB
Vnitřní řád DD 2019.pdf2.2 MB