informace pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

     zasíláme Vám seznam výjezdů dětí do rodin ve školním roce 2022/2023. Termíny výjezdů jsou stanoveny na celý školní rok. Mimořádné výjezdy jsou třeba předjednat s vedením dětského domova.

     Nejdéle týden před výjezdem písemně požádejte dětský domov o povolení výjezdu. Dětský domov zažádá příslušný OSPOD o písemné vyjádření k výjezdu. Prosíme o dodržování termínu, aby mohla být Vaše žádost včas vyřízena.

Výjezdové víkendy a prázdniny ve škol. roce 2022/2023

 

9. září - 11. září 2022                                                 výjezdový víkend

23. září - 25. září 2022                                               výjezdový víkend

  7. října - 9. října 2022                                              výjezdový víkend

25. října - 30. října 2022                                            podzimní prázdniny

11. listopadu - 13. listopadu 2022                             výjezdový víkend

2. prosince - 4. prosince 2022                                   výjezdový víkend

9. prosince – 11. prosince 2022                                výjezdový víkend

22. prosince - 2. ledna 2023                                     vánoční prázdniny

13. ledna - 15. ledna 2023                                         výjezdový víkend

27. ledna – 29. ledna 2023                                        výjezdový víkend

  2. února - 12. února 2023                                        pololetní + jarní prázdniny

24. února - 26. února 2023                                        výjezdový víkend

10. března – 12. března 2023                                    výjezdový víkend

24. března - 26. března 2023                                     výjezdový víkend

5. dubna - 10. dubna 2023                                        velikonoční prázdniny

21. dubna - 23. dubna 2023                                      výjezdový víkend

5. května – 8. května 2023                                        výjezdový víkend

19. května 2023 - 21. května 2023                            výjezdový víkend

2. června - 4. června 2023                                         výjezdový víkend

16. června - 18. června 2023                                      výjezdový víkend      

 

  

Termín pobytu dětí v rodině o letních prázdninách 2023 bude oznámen během měsíce června 2023.

 

 

  

 

 

 


                                                         

                                  

V Nymburce 30. 08. 2022

                                                                                              Mgr. Radka Klímová

 

 

 

  

     

 

 

 

 

PřílohaVelikost
dovolenka + žádost o pov výj doc.doc182 KB
dovolenka pro zletilé.doc183 KB
Vnitřní řád DD 2019.pdf2.2 MB