informace pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

     zasíláme Vám seznam výjezdů dětí do rodin ve školním roce 2021/2022. Termíny výjezdů jsou stanoveny na celý školní rok. Mimořádné výjezdy jsou třeba předjednat s vedením dětského domova.

     Nejdéle týden před výjezdem písemně požádejte dětský domov o povolení výjezdu. Dětský domov zažádá příslušný OSPOD o písemné vyjádření k výjezdu. Prosíme o dodržování termínu, aby mohla být Vaše žádost včas vyřízena.

Výjezdové víkendy a prázdniny ve škol. roce 2021/2022

 

10. září           -          12. září 2021                                       výjezdový víkend

24. září          -          26. září 2021                                       výjezdový víkend

  8. října           -          10. října 2021                                     výjezdový víkend

26. října           -          31. říjen 2021                                     podzimní prázdniny

12. listopadu    -          14. listopadu 2021                              výjezdový víkend

26. listopadu   -           28. listopadu 2021                              výjezdový víkend

10. prosince    -          12. prosince 2021                                výjezdový víkend

22. prosince     -            2. ledna 2022                                    vánoční prázdniny

14. ledna          -          16. ledna 2022                                    výjezdový víkend

  3. února         -            6. února 2022                                   pololetní prázdniny

18. února         -          20. únor 2022                                     výjezdový víkend

11. března        -          20. března 2022                                  jarní prázdniny

1. dubna          -             3. dubna 2022                                  výjezdový víkend

13. dubna        -          18. dubna 2022                                   velikonoční prázdniny

29. dubna        -            1. května 2022                                  výjezdový víkend

13. května        -          15. května 2022                                  výjezdový víkend

27. května        -          29. května 2022                                  výjezdový víkend

10. června        -          12. června 2022                                  výjezdový víkend

24. června        -          26. června 2022                                  výjezdový víkend        

 

  

Termín pobytu dětí v rodině o letních prázdninách 2022 bude oznámen během měsíce června 2022.   

 

 


                                                         

                                  

V Nymburce 30. 08. 2021

                                                                                              Mgr. Radka Klímová

 

 

 

  

     

 

 

 

 

PřílohaVelikost
dovolenka + žádost o pov výj doc.doc182 KB
dovolenka pro zletilé.doc183 KB
Vnitřní řád DD 2019.pdf2.2 MB