informace pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

     zasíláme Vám seznam výjezdů dětí do rodin ve školním roce 2019/2020. Termíny výjezdů jsou stanoveny na celý školní rok. Mimořádné výjezdy jsou třeba předjednat s vedením dětského domova.

     Nejdéle týden před výjezdem písemně požádejte dětský domov o povolení výjezdu. Dětský domov zažádá příslušný OSPOD o písemné vyjádření k výjezdu. Prosíme o dodržování termínu, aby mohla být Vaše žádost včas vyřízena.

 

 

Výjezdové víkendy a prázdniny ve škol. roce 2019/2020

 

 

 

13. září            -           15. září 2019                                      výjezdový víkend

27. září            -           29. září 2019                                      výjezdový víkend

11. října           -           13. října 2019                                     výjezdový víkend

25. října           -           30. října 2019                                     podzimní prázdniny

8. listopadu     -           10. listopadu 2019                             výjezdový víkend

22. listopadu   -          24. listopadu 2019                              výjezdový víkend

6. prosince      -           8. prosince 2019                                výjezdový víkend

20. prosince    -           5. ledna 2020                                    vánoční prázdniny

17. ledna         -           19. ledna 2020                                   výjezdový víkend

30. ledna         -           2. února 2020                                     pololetní prázdniny

21. února         -           1. března 2020                                   jarní prázdniny

13. března       -           15. března 2020                                 výjezdový víkend

27. března       -           29. března 2020                                 výjezdový víkend

8. dubna          -           13. dubna 2020                                  výjezdový víkend

24. dubna        -           26. dubna 2020                                  velikonoční prázdniny

7. května         -           10. května 2020                                 výjezdový víkend

22. května       -           24. května 2020                                 výjezdový víkend

5. června         -           7. června 2020                                   výjezdový víkend

19. června       -           21. června 2020                                 výjezdový víkend      

 

 

     Termín pobytu dětí v rodině o letních prázdninách 2020 bude oznámen během měsíce června 2020.                                                          

 

 

 

 

V Nymburce dne 29. 8. 2019

 

 

 Mgr. Radka Klímová

ředitelka

PřílohaVelikost
dovolenka + žádost o pov výj doc.doc182 KB
dovolenka pro zletilé.doc183 KB
Vnitřní řád DD 2019.pdf2.2 MB