školní poradenské pracoviště

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola

 a Mateřská škola Nymburk,

příspěvková organizace

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Vlasta Pluhařová

 

Výchovný poradce:

Mgr. Ilona Jirsová

 

Kontakty:

budova B, č. dveří 31

telefon : 325 513 946