Umístění zaměstnanců v budovách pro školní rok 2021/22

Budova B

(vpravo)

přízemí          hospodářka, administrativní pracovnice                                  Milada Černá, Jana Vojtková

                        účetní                                                                                      Jitka Vejlupková

                        I.PT                                                                                         Jana Baarová

                                                                                                                        as. pedagoga: Marie Burešová, Jitka Kocmánková

                        sborovna + učitelská knihovna

 

1. poschodí  ředitelka zařízení                                                                       Mgr. Radka Klímová

                        statutární zástupce                                                                  Mgr. Eva Zoubková

 

                        třída:                        I.PŠ                                                        Mgr. Ilona Jirsová                                            

IV.(4.,5.)                                            Mgr. Vlasta Pluhařová, asistent pedagoga Markéta Černá

II.PŠ                                                  Mgr. Jana Králová Doušová, asistent pedagoga Martina Černá

Budova A

(vlevo)

zvýšené přízemi                   

                        třída:                             VII.                                                       Bc. Kamila Razesbergerová

                                                              VI.(6.,7.)                                              Mgr. Marie Korbelová

       IX..                                                Bc. Dagmar Kovaříčková

      

   

                                                   

                                                    Snoezelen (místnost)

 

 

1. poschodí

                                              logopedie                                                  Mgr. Jana Králová Doušová

                        třída:                    III.(1.,2.,3.)                                                 Mgr. Kateřina Knitlová, asistent pedagoga Lenka Puchýřová Hrdá

  

                                                 

                                                      výtvarna                                                  

 

2. poschodí               

                                               školní družina                                                   Ludmila Drahná

                        třída:               II.PŠ                                                                 Mgr. Jana Šebková, asistent pedagoga Lucie Kloudová 

                                                                                                         

                                               hudební místnost

                                               cvičná kuchyňka

 

Školník:                               Miroslav Křovák

Uklízečky:                            Bohdana Jarešová

                                             Hana Knesplová

                                              Lucie Kloudová