Přehled tříd pro rok 2022/2023

 

IV.(1.,2.,4.)

 

Mgr. Kateřina Knitlová

 

V.(3.,5.)

Mgr. Vlasta Pluhařová
 

VII.(7.,9.)

 Mgr. Marie Korbelová

VIII.(6.,8.)

 Mgr. et Mgr. Dáša Kulíková

I.PT

Mgr. Jana Králová Doušová

bez třídnictví

Bc. Alena Křížková