Přehled tříd pro rok 2018/2019

 

III.(1.,3.,4.)

Mgr. Kateřina Knitlová

 

VI.(5.,6.)

Mgr. Vlasta Pluhařová
 

VIII.(7.,8.) 

 Mgr. Marie Korbelová

IX.

 Bc. Dagmar Kovaříčková

I.PT 

Jana Baarová

 II.PT

Mgr. Jana Králová Doušová
bez třídnictví

 Mgr. Vlasta Sedláčková

 Mgr. Ilona Jirsová