Časové plány povinných akcí pro školní rok 2018/2019

pedagogické rady
  termín
1. 29. 8. 2018
2. 14. 11. 2018
3. 23. 1. 2019
4. 24. 4. 2019
5. 19. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 


schůzky s rodiči

 
  termín
třídní schůzky - informace o prospěchu a chování  21. 11. 2018
vánoční posezení s rodiči  12. 12. 2018
schůzka rodičů vycházejících žáků leden 2019
Školní akademie 20. 3. 2019
třídní schůzky - informace o prospěchu a chování 25. 4. 2019

 

Zápis do 1. třídy                                       10. 4. 2019 (náhradní termín 24. 4. 2019)

 

Přijímací zkoušky na střední školy           termín pro odevzdání přihlášky do konce února 2019

                                                                 přijímací řízení –  15.3.2019

Ochrana člověka za mimořádných okolností –  (praktická a teoretická část – 6 hodin) –  duben 2019

 

Akce školy                                             ozdravný pobyt na horách

                                                               škola v přírodě

                                                               školní výlety – květen, červen, 5x celoškolní výlet

 

 

I. pololetí potrvá                                    od 3.9.2018 (pondělí a končí 31.1.2019 (čtvrtek)

II. pololetí potrvá                                   od 1.2.2019 (pátek) a končí 28.6.2019 (pátek)

 

Přehled prázdnin

Podzimní prázdniny                               29.10.2018 (pondělí) – 30.10.2018 (úterý)

Vánoční prázdniny                                22.12.2018 (sobota) – 2.1.2019 (středa)

                                                             vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019

pololetní prázdniny                                1. 2. 2019 (pátek)

Jarní prázdniny                                     18. 2. 2019 - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny                           18. 4. 2019 (čtvrtek) 

Hlavní prázdniny                                   29. 6. 2019 (sobota) – 1. 9. 2019 (neděle)

 

Vyučování školní rok 2019/2020  začně v pondělí 2. 9. 2019