Časové plány povinných akcí pro školní rok 2019/2020

pedagogické rady
  termín
1. 29. 8. 2019
2. 13. 11. 2019
3. 22. 1. 2020
4. 15. 4. 2020
5. 24. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 


schůzky s rodiči

 
  termín
třídní schůzky - informace o prospěchu a chování  20. 11. 2019
vánoční posezení s rodiči  11. 12. 2019
schůzka rodičů vycházejících žáků leden 2020
Školní akademie 18. 3. 2020
třídní schůzky - informace o prospěchu a chování 22. 4. 2020

 

Zápis do 1. třídy                                       10. 4. 2020 (náhradní termín 24. 4. 2020)

 

Přijímací zkoušky na střední školy           termín pro odevzdání přihlášky do konce února 2020

                                                                 přijímací řízení –  22. 4. 2020 (náhradní termín 29. 4. 2020)

Ochrana člověka za mimořádných okolností –  (praktická a teoretická část – 6 hodin) –  duben 2020

 

Akce školy                                             školní výlety – květen, červen, 5x celoškolní výlet

                                                               celoškolní projekt: "Země, voda, oheň, vzduch"

                                                               ekologický projekt: "Chceme žít ve světě bez odpadků"

                                                               Minimální preventivní program, Školní program proti šikaně

                                                            

 

 

I. pololetí potrvá                                    od 2.9.2019 (pondělí) a končí 30.1.2020 (čtvrtek)

II. pololetí potrvá                                   od 3.2.2020 (pondělí) a končí 30.6.2020 (úterý)

 

Přehled prázdnin

Podzimní prázdniny                               29.10.2019 (úterý) – 30.10.2019 (středaý)

Vánoční prázdniny                                23.12.2019 (pondělí) – 3.1.2020 (pátek)

                                                             vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020

pololetní prázdniny                                31. 2. 2020 (pátek)

Jarní prázdniny                                     24. 2. 2020 - 1. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                           9. 4. 2020 (čtvrtek) 

Hlavní prázdniny                                   1. 7. 2020 (středa) – 31. 8. 2020 (pondělí)

 

Vyučování školní rok 2020/2021  začně v úterý 2. 9. 2020