Časové plány povinných akcí pro školní rok 2020/2021

pedagogické rady
  termín
1. 27. 8. 2020
2. 11. 11. 2020
3. 20. 1. 2021
4. 14. 4. 2021
5. 23. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 


schůzky s rodiči

 
  termín
třídní schůzky - informace o prospěchu a chování  18. 11. 2020
vánoční posezení s rodiči  dle epidemické situace
schůzka rodičů vycházejících žáků leden 2021
Školní akademie 24. 3. 2021
třídní schůzky - informace o prospěchu a chování 28. 4. 2021

 

Zápis do 1. třídy                                       8. 4. 2021 (náhradní termín 15. 4. 2021)

 

Přijímací zkoušky na střední školy           termín pro odevzdání přihlášky do konce února 2021

                                                                 přijímací řízení –  22. 4. 2021 (náhradní termín 29. 4. 2021)

Ochrana člověka za mimořádných okolností –  (praktická a teoretická část – 6 hodin) –  duben 2021

 

Akce školy                                             školní výlety – květen, červen, 5x celoškolní výlet - dle epidemické situace

                                                               celoškolní projekt

                                                               ekologický projekt

                                                               Minimální preventivní program, Školní program proti šikaně

                                                            

 

 

I. pololetí potrvá                                    od 1.9.2020 (úterý) a končí 28.1.2021 (čtvrtek)

II. pololetí potrvá                                   od 1.2.2021 (pondělí) a končí 30.6.2021 (středa)

 

Přehled prázdnin

Podzimní prázdniny                               29.10.2020 (čtvrtek) – 30.10.2020 (pátek)

Vánoční prázdniny                                23.12.2020 (středa) – 3.1.2021 (neděle)

                                                             vyučování začne v pondělí 6. 1. 2021

pololetní prázdniny                                29. 1. 2021 (pátek)

Jarní prázdniny                                     1. 3. 2021 - 7. 3. 2021

Velikonoční prázdniny                           1. 4. 2021 (čtvrtek) 

Hlavní prázdniny                                   1. 7. 2021 (čtvrtek) – 31. 8. 2021 (úterý)

 

Vyučování školní rok 2021/2022  začně v úterý 1. 9. 2021