Spolek Nymburáček

O nás

Spolek Nymburáček je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení, které vzniklo při Základní škole, mateřské škole speciální, Dětského domova, školní družiny a jídelny v roce 2007. Jeho hlavním cílem je "Vykreslení úsměvu na tváři postižených dětí (tělesné, mentální i kombinované postížení), dětí z různých etnických skupin, dětí ze sociálně slabého prostředí, dětí z dětských domovů" vytvářením kvalitního, podnětného prostředí a aktivním trávením volného času.

Aktivity:

 1. získávání financí (granty,..)
 2. podpora školy
 3. podpora MŠSP
 4. podpora DD
 5. spokupráce s jinými organizacemi (nadace,...)

Projekty:

 1. NENÍ NÁM TO JEDNO!
  Celoroční projekt společnosti Henkel ČR a značky Albert pod záštitou Národního institutu dětí a mládeže
 2. VEŘEJNÉ SBÍRKY
  • 2010 - Tomovy parky v DD
  • 2011 - Střecha "Pod stromeček"
 3. NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ
 4. CVIČENÍ A HRY V BAZÉNU
  Skupina 8 dětí jezdí pravidelně (lichý čtvrtek) do Zimních lázní Poděbrady. Cvičení v bazénu pomáhají eliminovat příznaky SPU, zlepšují studijní a pracovní prognózu dětí od předškolního věku až po starší školní věk. Ve školní praxi se cvičení odráží ve zvýšené koncetraci pozornosti, soustředění, zlepšení grafomotorických dovedností, pravolevé orientaci, zlepšené analýze a syntéze slov, rytmu, prostorové orientaci, pohybové kooordinaci, překonávání strachu z vody, zvýšené sebedůvěře. Pozitivní výsledky jsou v oblasti zvládání agresivity, stresových situací, snižování nemocnosti. Snažíme se u dětí uvolňovat napětí, motorociky je zobratňovat, koordinovat své projevy chování, relaxovat a naučit je i plavat.
 5. PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ A VÁNOČNÍ VÝSTAVY

Výbor sdružení

PŘEDSEDA: Mgr. Jana Králová Doušová

MÍSTOPŘEDSEDA: Petra Málková

POKLADNÍK: Mgr. Vlasta Pluhařová

REVIZOR: Mgr. Kateřina Knitlová

 

Kontakty:

...

..

 

NAPIŠTE NÁM: obcanskesdruzeninymburacek@seznam.cz

Citát:

SCHMIT LUIC

"Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma"