Kalendář akcí

Individuální logopedie v MŠ pod vedením Mgr. Králové Doušové probíhá pravidelně každé úterý od 11:45 hodin.

KLUB PŘEDŠKOLÁČEK při základní škole Nymburk, Palackého třída 515 proběhne v 8 lekcích vždy ve středu od 14.00 - 15.30 v budově ZŠ Palackého. Termíny jednotlivých lekcí 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 27. 4., 4. 5., 18. 5., 25. 5. 2022

V Klubu Předškoláček se zaměřujeme na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, zrakové a sluchové vnímání, paměť, prostorovou orientaci, rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti.