Režim dne v MŠ

REŽIM DNE


7:00 - 8:00 hod.       Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám, volně spontánní zájmové aktivity


8:00 - 8:30 hod.       Individuální řízená činnost a individuální práce s dětmi, volné činnosti, hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní, dramatické


8:30 - 9:00 hod.       Komunitní kruh, pohybové aktivity, tělovýchovná chvilka, aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky


9:00 - 9:30 hod.       Osobní hygiena, dopolední svačina, rozvoj samostatnosti při stolování


9:30 - 11:30 hod.     Příprava na pobyt venku, rozvoj samoobsluhy při oblékání, pobyt venku (na zahradě, vycházky do okolí), nebo návštěvy divadla, výlety, pobyt v rehabilitační tělocvičně v DD, keramická dílna v DDM, případně náhradní činnost v herně.


11:30 - 12:15 hod.    Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpolední odpočinek, klidová činnost 


12:15 - 14:00 hod.    Poslech pohádky, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, klidová činnost, ve čtrnáctiletých intervalech dle časového plánu individuální logopedie


14:00 - 14:30 hod.    Osobní hygiena po spánku, odpolední svačina


14:30 - 15:30 hod.    Volné činnosti a aktivity dětí a pohybové hry. V případě příznivého počasí probíhají na zahradě mateřské školy


 


Režim dne je návodný a může být podřízen individuálním potřebám dětí.


Režim dne v Mateřské škole speciální je dostatečně pružný, uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům.


Denní režim může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet,akce pro děti a rodiče, apod.a zohlednění nálady skupiny).


Pružný denní program umožní volný průběh činností, nenutí děti zabrané do hry, aby hry povinně zanechaly a přešly k jiné činnosti.


Děti mají možnost dokončovat činnosti, nebo v ní dále pokračovat (např. další den - dokončení stavby apod.)