Kalendář

Home / Kalendář

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024(2 events)

7:45: Program dlouhodobé prevence Semiramis - 4., 6.,7. a 9. třída


29. 5. 2024

9:45: Individuální logopedie v MŠsp


29. 5. 2024

30. 5. 2024(2 events)

9:45: Dětský den ve škole (celoškolní projekt)


30. 5. 2024

10:00: Divadelní představení Hálkovo divadlo Nymburk - MŠsp


30. 5. 2024

31. 5. 2024(1 event)

8:45: Výuka plavání - 1. stupeň


31. 5. 2024

1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024(1 event)

7:45: Projektový den "Ochrana člověka za mimořádných událostí"


3. 6. 2024

4. 6. 2024(1 event)

8:40: Piknik v trávě - čtení pod Vodárenskou věží


4. 6. 2024

5. 6. 2024(2 events)

Školní výlet - Botanicus Ostrá - II.PŠ

5. 6. 2024

9:45: Individuální logopedie v MŠsp


5. 6. 2024

6. 6. 2024(1 event)

14:00: Canisterapie v MŠsp


6. 6. 2024

7. 6. 2024(2 events)

8:00: Praxe ve školní jídelně - II.PŠ


7. 6. 2024

8:45: Výuka plavání - 1. stupeň


7. 6. 2024

8. 6. 2024(2 events)

DD Cup - Memoriál Hanušové - družstvo dětského domova

8. 6. 2024

Projekt Slunce - děti z dětského domova

8. 6. 2024 9. 6. 2024

9. 6. 2024(1 event)

Projekt Slunce - děti z dětského domova

8. 6. 2024 9. 6. 2024

10. 6. 2024(1 event)

8:00: Praxe Tranzitní program - Tesco Poděbrady - I.PŠ


10. 6. 2024

11. 6. 2024(2 events)

Školní výlet - Praha - V.(2.,5.)

11. 6. 2024

15:00: První pomoc - akce pro děti dětského domova


11. 6. 2024

12. 6. 2024(1 event)

Exkurze č. 5 - Z Černé hory do Pece

12. 6. 2024

13. 6. 2024(2 events)

9:45: Školní projekt - "Čtení pod košatým stromem"


13. 6. 2024

10:00: Výuka plavání - 1. stupeň


13. 6. 2024

14. 6. 2024(1 event)

10:00: Rozloučení s předškoláky na MÚ Nymburk


14. 6. 2024

15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024(1 event)

Školní výlet Poděbrady - VI.(4.,6.) a IX.(7.,9.)

18. 6. 2024

19. 6. 2024(3 events)

9:45: Individuální logopedie v MŠsp


19. 6. 2024

10:00: Olympijský běh


19. 6. 2024

14:00: Pedagogická rada ZŠ


19. 6. 2024

20. 6. 2024(1 event)

Hry pro radost Kolín - I.PŠ, II.PŠ

20. 6. 2024

21. 6. 2024(1 event)

Exkurze Výstaviště Lysá nad Labem - I.PŠ, II.PŠ

21. 6. 2024

22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024