Propagační materiály

Home / Propagační materiály

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace. Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s logo manuálem. Jakékoliv změny barevnosti, proporcí nebo písma jsou nepřípustné.